Αυτοματοποίηση για τη βιομηχανία

Home Ελληνικά Εξοπλισμός Αυτοματοποίηση της παραγωγής

σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε

Συστήματα αυτοματισμού παραγωγής

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τον προσαρμοσμένο εξοπλισμό για την αυτοματοποίηση παραγωγής. Μπορείτε να διατάξετε στα γραφεία ελέγχου επιχείρησής μας για τα Αυτόματα συστήματα ελέγχου διαδικασίας βάσει των βιομηχανικών ελεγκτών Siemens, Omron με την Επιτροπή χειριστών μπουτόν ή την οθόνη αφής,σύστημα ελέγχου βάρους για μαζική παραγωγή με μετρητές πίεσης και αυτόματη συλλογή στατιστικών, ειδική ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα SCADA με μεμονωμένες παραμέτρους, συμπλήρωση και οργάνωση εξοπλισμού από διαφορετικούς κατασκευαστές σε μια ενιαία μονάδα του τεχνολογικού συγκροτήματος με συγχρονισμό μονάδων και τηλεχειριστήριο μέσω Internet ή Ethernet LAN κάτω από τα Windows. Όλες οι μονάδες συστημάτων ελέγχου παράγονται με παραγγελία και μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως στο υπάρχον σύστημα ελέγχου εργοστασίου.

Ερμάρια ελέγχου για αυτοματισμό

Ερμάρια ελέγχου εξοπλισμού σε ελεγκτές της Siemens, Omron

Ειδικό λογισμικό για τη βιομηχανία

Δημιουργία λογισμικού σε ελεγκτές της Siemens για αυτοματισμό

Ερμάρια ελέγχου με ζυγαριά

Συναρμολόγηση θαλάμων ελέγχου με κυψελίδες φορτίου για το ευθύγραμμο ζύγισμα

Συγχρονισμός του εξοπλισμού

Συγχρονισμός του εξοπλισμού των διαφόρων κατασκευαστών

Σχεδιαγράμματα εργοστασίων

Έργα σύνθετου εξοπλισμού για τη διευθέτηση της παραγωγής