Αυτοματισμός

Home Ελληνικά Υπηρεσίες Αυτοματισμοί για τη βιομηχανία

σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε

Συστήματα αυτοματισμού, λογισμικό για τη βιομηχανία

Σχεδιάζουμε συστήματα αυτοματισμού για την παραγωγή, τα γραφεία ελέγχου, αναπτύσσουν ειδικό λογισμικό για βιομηχανικά συστήματα ελέγχου. Επίσης οι μηχανικοί της εταιρείας μας πραγματοποιούν συντονισμό και συγχρονισμό των εργασιών του βιομηχανικού εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών, σύνθετο σχεδιασμό και θέση σε λειτουργία έργων εξοπλισμού μεγάλων εγκαταστάσεων και διάφοροι τύποι παραγωγών για τα τρόφιμα, τη χημική ουσία, τη μεταλλεία, τη μεταλλουργική βιομηχανία και τη γεωργία.

Ερμάρια ελέγχου

Ερμάρια ελέγχου βιομηχανικού εξοπλισμού με ελεγκτές Siemens, Omron

Ανάπτυξη λογισμικού

Δημιουργία λογισμικού σε ελεγκτές Siemens, Omron

Γραφεία ελέγχου με το μετρητή βάρους

Συναρμολόγηση θαλάμων ελέγχου με κυψελίδες φορτίου για το ευθύγραμμο ζύγισμα

Συγχρονισμός του εξοπλισμού

Συγχρονισμός εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών

Εργοστασιακά σχέδια

Εργοστάσια με περίπλοκο εξοπλισμό διαφόρων κατασκευαστών