Μέρη με σχέδια

Home Ελληνικά Υπηρεσίες Κατασκευή εξαρτημάτων μηχανών

παρέχουμε τις υπηρεσίες για την παραγωγή

Παραγωγή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων μηχανών

Σχεδιάζουμε τα μέρη και τον εξοπλισμό μηχανημάτων, καθώς επίσης και την κατασκευή των μερών και των συνελεύσεων μετάλλων σύμφωνα με τα σχέδια του πελάτη. Μπορείτε να πάρετε από εμάς που εργάζονται τεκμηρίωση του σχεδιασμού, με βάση την οποία θα είστε σε θέση να κατασκευάσει το απαραίτητο μέρος με τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή εξοπλισμού, ή μπορείτε να μας παρέχετε τα σχέδιά σας και θα παραγάγουμε το απαιτούμενο μέρος μηχανημάτων σύμφωνα με αυτά τα σχέδια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής των μερών μηχανημάτων πραγματοποιούμε τις ακόλουθες τεχνολογικές διαδικασίες: κοπή μετάλλου με λέιζερ, κοπή νερού, κοπή πλάσματος, κάμψη μετάλλων, άλεση, στροφή, συγκόλληση, λείανση μερών, ηλεκτρική κατεργασία απαλλαγής, ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, γαλβανισμός, αμμοβολή μερών, επίστρωμα σκονών μερών, χειρωνακτική συναρμολόγηση μονάδων και κατασκευαστικών στοιχείων, Εκτέλεση δοκιμής.

Παραγωγή εξαρτημάτων μηχανών σύμφωνα με τα σχέδια

Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα σχέδια του πελάτη